BibNr.BüchereiTourPos.Tag
580Fahrbücherei 06 SL-FL61Mo / Mi
585Fahrbücherei 07 SL-FL62Mo / Mi
470Mobile Schülerbücherei 63Mo / Mi
540Tarp64Mo / Mi
555Kropp65Mo / Mi
330Friedrichstadt65Mo / Mi
321Tönning66Mo / Mi
318St.Peter-Ording67Mo / Mi
303Husum68Mo / Mi
384Fahrbücherei 05 Nordfriesland69Mo / Mi
309Bredstedt610Mo / Mi
315Niebüll 611Mo / Mi
901Inselschnelldienst612Mo / Mi
312Leck613Mo / Mi
545Harrislee614Mo / Mi